WBE De Dongeradielen

WBE De Dongeradielen is een vereniging van leden en  opgericht in 1989 en telt momenteel 105 leden. 
Het gebied wordt begrensd door de Waddenzee het Lauwersmeer, Olddjip, Dokkemerdjipen iets ten oosten van de holwerterfeat en is 13872 hectare groot.
De meeste leden hebben een jachtveld in het WBE gebied om te jagen en te beheren zo dat er een goede wildstand blijft. Men zet zich in voor predatiebeheer, om de weidevogels een goede kans te geven om hun jonge groot te brengen. Ook zetten de jachthouders zich in om schade aan de landbouwgewassen te beperken.

het bestuur bestaat uit:

Willem Postma 
Voorzitter
tel: 0657058632
e-mail: postma-hoekstra@ziggo.nl

Henk Oosten
Secretaris
tel: 0519-296220
e-mail: wbededongeradielen@gmail.com

Durk Hettinga
Penningmeester
tel: 0622212279
e-mail: d.b.hettinga@oplettinga.nl

Sybren Rotteveel
Tellingen
Tel 0646167567
e-mail: sybrenrotteveel@live.nl

Philip Roorda
Fauna coördinator
Tel 0648873579
e-mail: philiproorda68@gmail.com

Feddrik Sjouke van Dellen
bestuurslid
Tel 0636335112
e-mail: fs.van.dellen@gmail.com
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.