WBE De Dongeradielen

WBE De Dongeradielen is een vereniging van leden en  opgericht in 1989 en telt momenteel 105 leden. 
Het gebied wordt begrensd door de Waddenzee het Lauwersmeer, Olddjip, Dokkemerdjipen iets ten oosten van de holwerterfeat en is 13872 hectare groot.
De meeste leden hebben een jachtveld in het WBE gebied om te jagen en te beheren zo dat er een goede wildstand blijft. Men zet zich in voor predatiebeheer, om de weidevogels een goede kans te geven om hun jonge groot te brengen. Ook zetten de jachthouders zich in om schade aan de landbouwgewassen te beperken.

het bestuur bestaat uit:

Willem Postma  voorzitter
Groningerstraatweg 34
9843AB Grijpskerk
tel: 0657058632
e-mail: postma-hoekstra@ziggo.nl

Henk Oosten secretaris
Hantemerweg 19
9101AA Dokkum
tel: 0519-296220
e-mail: wbededongeradielen@gmail.com

Durk Hettinga penningmeester
tel: 0622212279
e-mail: d.b.hettinga@oplettinga.nl

Sybren Rotteveel
Tellingen
Hoedemakersweg 94
9101BZ Dokkum
Tel 0646167567
e-mail: sybrenrotteveel@live.nl

Philip Roorda
Lauwerzijl
Fauna coördinator
Tel 0648873579
e-mail: phroorda@ziggo.nlDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.